Spiorad na Nollaig ann an Steòrnabhagh

Tha muinntir Steòrnabhaigh air tighinn còmhla airson cuirm Nollaige a chur air dòigh seach nach eil airgead gu leòr aig Comhairle nan Eilean Siar am-bliadhna airson solais Nollaig.

Mar as trìce, bidh cuirm ga cumail sa bhaile nuair a thèid na solais a chur air, ach am-bliadhna bha cunnart ann nach robh càil a' dol a thachairt.