Iarrtas caisteal a cheannach ann an Earra Ghàidheal

Tha coimhearsnachd Rudha Chòmhghall a Deas faisg air Dùn Omhain ag iarraidh Caisteal an Tuill Àird a cheannach.

Chuir Companaidh Leasachaidh Coimhearsnachd na sgìre iarrtas gu Riaghaltas na h-Alba gus an togalach a ghabhail os làimh.

Tha tobhta de sheann chaisteal chlann Mhic Laomainn cuideachd air an làraich.

Air fhoillseachadh