Tha batan eile a' dèanamh a shlighe

'S iongantach mur do mhothaich sibh gu bheil Batan na Bànrigh air a shlighe timcheall dùthchanan a' Cho-fhlaitheis air thoiseach air geamaichean Ghlaschu an ath-bhliadhna.

Aig a' cheart àm, tha batan eile an-dràsta a' dol timcheall sgoiltean a' bhaile, a' toirt cothrom do dh'òganaich barrachd ionnsachadh mun Cho-fhlaitheis agus mu na geamaichean fhèin.

Air fhoillseachadh