Seirbheisean Cùraim

Tha Comhairle nan Eilean Siar agus Bòrd na Slàinte a' beachdachadh air seirbheisean cùraim a thoirt còmhla fo sgèith bhuidhne stiùiridh ùir.

Ach tha e coltach gu bheil am Bòrd a' moladh aon seòrsa buidhne, leis a' Chomhairle ag iarraidh seòrsa eile.

Tha uallach air cuid mun ùine a tha Bòrd na Slainte a' toirt a' tighinn gu co-dhùnadh air cumadh na buidhne ùire.

Seo Ruairidh Rothach.