Tuath-èisg ùr do Ghleann Dail?

Tha planaichean connspaideach airson tuath-èisg ann an Gleann Dail san Eilean Sgitheanach a' sgaradh bheachdan sa choimhearsnachd.

Tha a' chompanaidh Kames airson 14 cèidsichean a chur ann an Loch Polltìle airson bradan àrach.

Tha iad a' gealltainn obair do cheathrar ach tha cuid den bheachd gun dèan leithid an leasachadh barrachd chron na feum.

Air fhoillseachadh