Ospadal ùr a dhìth ann an Ìle

Bu chòir ospadal ùr a thogail ann an Ìle, a rèir aon bheachd a thàinig bho cho-chomhairleachadh air seirbheisean slàinte an eilein.

Chaidh an co-chomhairleachadh a chur air chois mar thoradh air cho an-fhoiseil 's a bha mòran Ìleach gun robh aon de dhotairean ionadail an eilein air gluasad air falbh.

Tha an aithris seo aig Andreas Wolff.

Air fhoillseachadh