Eaconomaidh Liosmòr

Tha am fear-naidheachd againn ann an Earra-Ghàidheal, Andreas Wolff, air a bhith a' toirt sùil air eaconomaidh na sgìre agus e a' tadhal air diofar àiteachan.

Seo an aithris aige à Liosmòr.

Air fhoillseachadh