Ceist an referendum

Tha Riaghaltas na h-Alba air a bhith a' dìon co-dhùnadh gun Gàidhlig a chleachdadh air pàipear-bhòtaidh an referendum air neo-eisimeileachd do dh'Alba.

Thuirt cuid de luchd-iomairt na cànain gur e "adhbhar nàire" a th' ann is gu bheil e a' dol an aghaidh inbhe na Gàidhlig mar thè de chànain oifigeil na h-Alba.