Opara san Eilean Dubh

'S ainneamh a tha ceangal ga dhèanamh eadar opara agus an t-Eilean Dubh - ach 's iongantach mur an atharraich sin agus an comann opara as ùire ann an Alba air gabhail chun an àrd-ùrlair airson a' chiad uair.

Ghabh còrr air 70 duine pàirt anns a' chiad dhealbh-chluiche aig Comann Opara Òigridh Chrombaigh, a bha ri fhaicinn ann an Eaglais na h-Alba sa bhaile air an deireadh sheachdain.

Bha Seonaidh MacCoinnich san luchd-èisteachd.

Air fhoillseachadh