Taigh-cèilidh na 21mh Linne

Taigh cèilidh airson na 21mh Linne. Sin amas pròiseict a th' air a bhith a' rannsachadh dìleab nan òran traidiseanta air feadh na Roinn Eòrpa.

Chuala co-labhairt a bha a' dol aig feis Ceòlas an obair a tha a' dol airson na h-òrain a ghlèidheadh agus a chumail beò airson an ath-ghinealaich.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.