Na Seilcheagan an Iar

Bha cruinneachadh a' dol oidhche Ardaoin aig Connsalachd na Frainge ann an Dùn Èideann airson Là Bastille a chomharrachadh.

Mar a shaoileadh tu aig cuirm den t-seòrsa sin bha biadh Fraingeach ri fhaotainn, agus de eile ach seileachagan nam measg.

Ach chan e na seileachagan a tha na Fraingich ag ithe san àbhaist a bha aca idir.

Bha an fheadhainn seo air tighinn à Barraigh.

Tha Dòmhnall MacLaomainn ag aithris.

Air fhoillseachadh