Toradh mòr air fàire ann an 2014

Dh'fhaodadh buannachdan mòra a bhith an lùib nan tachartasan mòra ann an 2014 do chompanaidhean beaga bìdhe air a' Ghàidhealtachd.

B' e sin na chaidh innse do bhùth-obrach a chaidh a chumail san sgìre Dimàirt.

Tha "Food and Drink 2014" a' dèanamh dheth gun cosg na mìltean dhaoine a thig a dh'Alba an ath-bhliadhna na milleanan notaichean air biadh agus deoch às an dùthaich.

Agus mar a tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris tha feadhainn mar thà a' coimhead air brath a ghabhail air a' sin.

Air fhoillseachadh