Triùir marbh às dèidh tubaist-rathaid air an A9

Bha rannsachadh poilis a' dol air a' Ghàidhealtachd an dèidh mar a bhàsaich triùir ann an tubaist-rathaid air an A9 oidhche Luain.

Chaidh triùir eile a ghoirteachadh san tubaist, faisg air Bail' Ùr an t-Slèibh, air pìos den rathad nach eil dùbailte.

Tha Doneil MacLeòid ag aithris.