25 bliadhna de dh'Fhèis Mhendelssohn

Fhuair luchd-ciùil òg stiùireadh bho phroifeiseantaich sa ghnìomhachas ann am Muile.

Tha Fèis Mhendelssohn san eilean air a bhith a' comharrachadh 25 bliadhna bho thòisich i.

Thàinig i gu ceann aig deireadh na seachdaine.

Chaidh Andreas Wolff ann dhuinn.

Air fhoillseachadh