Piper Alpha

Air deireadh na seachdain, bhathas a' comharrachadh 25 bliadhna bho spreadh clàr-ola a' Phiper Alpha, anns a' Chuan a Tuath.

Chaill 167 duine am beatha ann an tubaist a dh'atharraich an gnìomhachas.

Dh'fhàs riaghailtean sàbhailteachd nas teanna.

Ach tha dragh air cuid gun tèid na dh'ionnsaicheadh aig an àm a dhìochuimhneachadh an ceann ùine.

Chaidh Iain MacAonghais a dh'Obar Dheathain air thoiseach air a' cheann-bhliadhna.

Air fhoillseachadh