Ceitidh Mòrag an Leòdhas

Tha sgioba telebhisean trang air taobh siar Leòdhais an-dràsta is a' fiolmadh sreath stèidhichte air na leabhraichean cloinne 'Ceitidh Mòrag'.

Tha an sgioba an dòchas a bhith deiseil as t-Fhoghair, agus chìthear na prògraman air a' BhBC.