Bùth ùr Bharraigh

Dh'fhosgail bùth coimhearsnachd ùr ann am Bagh a' Chaisteil.

Thathas an dòchas gum bi cothrom ann do dh'eileanaich teachd a-steach nas fheàrr fhaighinn bho a bhith a' reic feòl, iasg, glasraich, obair-làimhe is eile.

Air fhoillseachadh