Duaisean pìobaireachd

Bha fear a bha a' teagasg na pìoba do chòmhlan-dìon an Sultan ann an Oman am measg na thog duais aig cuirm pìobaireachd eile air an derieadh sheachdain.

Fhuair Seòras MacIain dà dhuais airson puirt ùra a sgrìobhadh.

Bha e soirbheachail ann am farpais ùr air a ruith le Comann nam Mara, mar a tha Iain MacDiarmaid ag aithris.