Fàs aig Muileann MhicChoinnich

Tha muileann MhicChoinnich ann an Steòrnabhagh air tòiseachadh a' leudachadh na tha iad a' dèanamh de chlò.

Airson bliadhnaichean, cha robh iad a' dèanamh ach glè bheag, is iad air gearradh air ais gu ceithir pàtrain agus an clò gu lèir ga chleachdadh airson seacaidean a dhèanamh

Air fhoillseachadh