Comhairle na Gàidhealtachd

Dh'fhoillsich Comhairle na Gàidhealtachd planaichean calpa 'son na deich bliadhna ri teachd.

Dh'fhaodadh gun tèid faisg air £1bn a chosg air leithid rathaidean, sgoiltean agus goireasan spòrs.

Dh'fhàg na dùbhlanaich air a' chomhairle ge-tà gun robh glè bheag de shusbaint anns planaichean aca.

Air fhoillseachadh