Taic do Bheatrice

Chuir comhairlichean Gàidhealach an taic ri plana gus cha mhòr 300 crann-gaoithe a thogail sa mhuir far chosta Ghallaibh.

Bhiodh còrr 's dàrna leth nan crann 187m (613tr) de dh'àirde.

'S ann aig Riaghaltas na h-Alba a bhios am facal mu dheireadh air an sgeama, air a bheil Beatrice.

Air fhoillseachadh