Co-là-breith sònraichte

Bha clach-mhìle shònraichte ga comharrachadh ann an Steòrnabhagh Dimàirt.

Bha Katie Anna Nicleòid, a bhuannaich bonn òr a' Chomuinn Ghàidhealaich ann an 1938, 100 bliadhna a dh'aois.

Air fhoillseachadh