Gàidheil òga ann an Tiriodh le CnaG

Thug Comunn na Gàidhlig còrr is 30 duine-cloinne gu Tiriodh air an t-seachdain seo, 's iad ag obair a dh'ionnsaigh duais Iain Mhuir.

Tha na sgoilearan, bho aonadan Gàidhlig air feadh na h-Alba, air a bhith trang ag ionnsachadh mu nàdar agus àrainneachd sna sgìrean aca fhèin, agus leis a' phròiseact a' tighinn gu crìch, thug turas Thiriodh cothrom dhaibh an cuid sgoilearachd a thaisbeanadh.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.

Air fhoillseachadh