Togalaichean Ghleann Dail

Tha a' choimhearsnachd ann an Gleann Dail san Eilean Sgitheanach a' coimhead ri smachd a ghabhail air dhà de thoglaichean eachdraidheil na sgìre.

Tha sgoil san sgìre ga reic, agus tha Urras Ghleann Dail a' beachdachadh air a ceannach 's a leasachadh mar ghoireas coimhearsnachd.

Cuideachd, nan deadh eaglais na sgìre a reic dh'iarradh a' choimhearsnachd cothrom a ceannach gus a cumail do mhuinntir an àite.

Seo Doneil MacLeòid.

Air fhoillseachadh