Cùmhant Chaisteil Leòdhais

Chaidh innse Diciadain gur iad a' chompanaidh GRAHAM Construction à Eirinn a Tuath a bhios a' cur crìche air an obair-leasachaidh air Taigh-tasgaidh agus Tasglann Caisteil Leòdhais.

Mar phàirt den chùmhnant, anns a bheil luach £8.5m, tha aig a' chompanaidh ri luchd-obrach ionadail fhastadh.

Le tuilleadh seo Ruairaidh Rothach.