Cruinneachadh 's Creideamh?

Dè an t-àite a bu chòir a bhith aig creideamh ann an sgoiltean na dùthcha?

Tha Comann Saoghalta na h-Alba ag iarraidh an lagh atharrachadh, gus am feum daoine taghadh a dhol gu cruinneachaidhean sgoile far am bi ministear an làthair.

Aig an dearbh àm, tha ministear na h-Eaglaise Saoire a' moladh cruth-atharrachaidh a thoirt air siostam an fhoghlaim gus Sgoiltean Crìosdail na stàite a chruthachadh.

Tha Iain MacDiarmaid toirt sùil air a' chuspair.