Rothadaireachd Beinne an Loch Abar

Dhan a Ghearasdan leinn a-niste agus bha deireadh sheachdain soirbheachail aig na Breatannaich aig Farpais Rothaireachd-Beinne na Cruinne.

Is tha gu leòr deagh fhaireachdainn mu chuairt na spòrs an dèidh dhan fharpais tighinn gu crìch son bliadhna eile, mar a tha Dòmhnall Angaidh Moireasdain a bha an làthair, ag aithris.

Air fhoillseachadh