100 bliadhna de Loidse a' Chaoil

Bha Saor-Chlachairean bho air feadh na h-Alba an làthair ann an Caol Loch Aillse Disathairne, 's iad a' comharrachadh ceud bliadhna o chaidh an loidse a stèidheachadh an sin.

Tha eachdraidh inntinneach aig Loidse a' Chaoil, gu h-àraidh leis an dlùth-cheangal a bh' aca ris a' Chabhlach Rìoghail tro chogaidhean mòra na 20mh Linne.

Tha Pàdraig MacAmhlaidh ag aithris às a' Chaol.