Cuairtean a' Chàirn Ghuirm

Chaidh planaichean aontachadh gus cuairtean a stèidheachadh lan-ùine aig mullach rèile-beinne a' Chàirn Ghuirm.

Thòisich na cuairtean ann an 2010 mar dheuchainn, agus draghan aig an àm mun bhuaidh air an àrainneachd.

Fhuair sgrùdadh a rinn Dualchas Nàdair na h-Alba ge-tà nach eil na cuairtean air droch bhuaidh a thoirt air an àite.

Air fhoillseachadh