Ullachadh 'son suidheachadh èiginn

Tha Riaghaltas na h-Alba a' moladh do choimhearsnachdan anns na h-Eileanan an Iar ullachadh nas fheàrr a dhèanamh mu choinneamh suidheachaidhean èiginneach.

'S ann bho dhùthchannan Lochlannach a thàinig am beachd an toiseach, agus tha e mar-thà a' dol ann an sgìrean dùthchail eile ann an Alba.

Air fhoillseachadh