Ceist mu leasachadh ath-nuadhachail

Tha buidhnean poblach agus luchd-leasachaidh ag ràdh gum feum an Riaghaltas taic-airgid a chur ri leasachadh chumhachd ath-nuadhachail anns na h-Eileanan Siar agus na h-Eileanan mu Thuath, neo gun tèid am fàgail air dheireadh.

Nochd aithisg gu bheil cothroman mòra ann dha eileanan na h-Alba, ach gu bheil cnapan-starra ann a thaobh bhun-structar.

Air fhoillseachadh