Airgead do phròiseict na Cille Bige

Ghabh pròiseact airson baile ùr a thogail ann an Slèite ceum mòr air adhart.

Gheall an Riaghaltas £1.9m de thaic-airgid Eòrpach dhan phròiseact air a bheil 'Baile na Cille Bige'.

Thèid ionad a thogail anns am bi àite airson gnìomhachasan, a bharrachd air luchd-obrach Shabhal Mòr Ostaig.

Air fhoillseachadh