Dragh mu sheirbheisean adhair

Dè tha an-dàn do sheirbheisean adhair eadar a' Ghàidhealtachd agus Port-Adhair Ghatwick?

'S ann a tha an dearbh cheist sin a' dèanamh dragh do cheannardan gnìomhachais na Gàidhealtachd, 's a' chompanaidh-adhair FlyBe ann an còmhraidhean mu na seirbheisean acasan gu Gatwick a reic.

Tha iomagain air cuid gur docha nach biodh companaidh eile - a ghabhadh thairis iad - a' tabhann an aon sheirbheis 's a tha FlyBe an-dràsta.

Air fhoillseachadh