Gàradh Àird nan Saor ceum nas fhaisge air ath-fhosgladh

Tha planaichean 'son seann ghàradh ola faisg air Inbhir Narrann ath-fhosgladh do ghnìomhachas a' chumhachd ath-nuadhachail air ceum eile a ghabhail.

Chuir a' chompanaidh leis a bheil Gàradh Àird nan Saor iarrtas cead-dealbhachaidh gu Comhairle na Gàidhealtachd agus gu Riaghatlas na h-Alba.

Tha iad a' cumail a-mach gun tèid mu 2,500 cosnadh a chruthachadh ann.

Seo Eileen NicDhòmhnaill.