Long-cogaidh ga cur fodha far Muile?

Dh'fhaodadh gun tèid seann long-chogaidh a cheannach ann an ceann a deas Shasainn, 's a thoirt suas gu taobh siar na Gàidhealtachd airson a chur fodha a dh'aona-ghnothach.

Thathas airson sgeir fhuadain a chruthachadh gus dàibhearan a thàladh dhan sgìre.

Tha tuilleadh aig Seonaidh MacCoinnich.

Air fhoillseachadh