Bàta-teasairginn an t-Òib

Chaidh cuirm shònraichte a chumail anns an t-Òb sna Hearadh Dihaoine a chomharrachadh gu bheil bàta-teasairginn ùr a' bhaile a-nis stèidhichte ann làn-ùine.

Bha urracha' mòra sheirbheis nam bàtaichean-teasairginn an làthair.

Tha Ruaraidh Rothach ag aithris.

Air fhoillseachadh