Fèis Uisge-bheatha Shrath Spè

Chaidh Fèis Uisge-bheatha Shrath Spè a chumail air an deireadh-sheachdain.

Seo an 14mh bliadhna den fhèis, a chuir faisg air £1.5m ri eaconamaidh na sgìre thar còig làithean an-uiridh.

A dh'aindeoin cho fada 's a tha e air a bhith ann ge-tà, tha rùm ann fhathast airson rudan ùra nochdadh.

Tha Dòmhnall MacLaomain ag aithris.