HHP draghail mu shochairean

Nochd Buidheann Taigheadais Innse Gall dragh gu bheil atharrachaidhean ann an siostam nan sochairean sòisealta a' dol a chur maille air an obair aca.

Tha iad diùmbach gu sònraichte mun Chreideas Choitchean agus 'cìs nan seòmraichean-cadail'.

Air fhoillseachadh