Milleadh aig eaglais an Gallaibh

Tha muinntir Inbhir Thèorsa ag iarraidh gun tèid barrachd a dhèanamh gus luchd-turais a thàladh gu seann Eaglais an Naoimh Pheadair anns a' bhaile.

Tha seo a' tighinn an dèidh mar a chaidh milleadh a dhèanamh sa chladh bho chionn ghoirid.