Talla bhaile Inbhir Pheofharain

Tha atharrachadh mòr an impis thighinn air talla bhaile Inbhir Pheofharain.

Chaidh planaichean fhoillseachadh aol geal a chur air uachdar cloiche an tùir, a thogadh trath anns an 18mh linn.

Tha coltas gum bi e a-nis nas coltaiche ri mar a bha e bho thùs, ged a thathar ag aideachadh mar thà gur dòcha nach còrd e ris a h-uile duine.