Margaidh an Taigheadais

Chaidh barrachd thaighean a reic ann an Alba anns a' chiad thrì mìosan den bhliadhna na chaidh aig an aon àm an-uiridh, a rèir figearan bho Chlàraidhean na h-Alba.

Cha robh ge-tà prìsean thaighean cho àrd 'sa bha.

'S ann a bha gnothaichean diofraichte anns na h-Eileanan an Iar far an deach prìsean suas ach le nas lugha de thaighean gan reic.

Gheibh sinn mìneachadh an toiseach air an t-suidheachadh ann an Glaschu.

Tha sinn duilich gu bheil trioblaidean teicnigeach a' ciallachadh nach eil teacsa a' nochdadh sa bhideo.

Air fhoillseachadh