Slàinte air a' Ghàidhealtachd

Tha daoine a' tighinn beò nas fhaide air a' Ghàidhealtachd anns an là a th' ann.

Ach, tha a' bheàrn ann an slàinte eadar daoine a tha bochd agus daoine a tha beartach, a' leudachadh.

Thàinig sin am bàrr aig co-labhairt ann an Inbhir Nis.

Tha sinn duilich gu bheil trioblaidean teicnigeach a' ciallachadh nach eil teacsa a' nochdadh sa bhideo.

Air fhoillseachadh