Gàidhlig an Oilthigh Obar Dheathain

Tha Oilthigh Obar Dheathain a' cur romhpa a' Ghàidhlig a chleachdadh tòrr nas fharsainge - air feadh an oilthigh.

Ged a tha an cànan air a bhith ga teagaisg ann a sin airson còrr air dà cheud bliadhna, tha plana aca a-nis - airson saoghal ùr, anns am bi a' Ghàidhlig tòrr nas fhollaisiche.

Air fhoillseachadh