Goireasan ùra sgeama nan tarbh

Chaidh goireasan ùra sgeama nan tarbh ann an Inbhir Nis fhosgladh gu h-oifigeal.

Chosg an obair-leasachaidh aig Tuathanas Chnoc nan Giall £3m.

Bha dragh ann bho chionn beagan bhliadhnaichean gun rachadh cur às dhan sgeama buileach glan.

Air fhoillseachadh