Planaichean seach-rathad an t-Sròim

Nochd còrr agus ceud duine aig talla bhaile Loch Carainn a thoirt sùil air planaichean Comhairle na Gàidhealtachd airson fuasgladh do cheist seach-rathad an t-Sròim.

Tha maoimean-slèibhe air a dhùnadh grunn thursan - aon turas airson ceithir mìosan.

Air fhoillseachadh