Iar-cheum ann am Foillseachadh ga thabhainn

Tha Comhairle nan Leabhraichean a' coimhead airson cuideigin a bhiodh deònach iar-cheum ann am foillseachadh a thoirt a-mach aig Oilthigh Shruighlea.

Pàighidh iad cosgaisean-oideachaidh dhan duine a shoirbhicheas.

Tha iad ag ràdh gu bheil feum air sgilean ùra an an foillseachadh na Gàidhlig airson cumail ris an iarrtas a th' ann air leabhraichean sa chànan, mar a tha Iain MacDiarmaid ag aithris.

Air fhoillseachadh