Surfairean cliùiteach an Leòdhas son tuinn mhòra

Tha trùir de na surfairean gaoithe as fheàrr san t-saoghal air cruinneachadh air taobh Siar Leòdhais son brath a ghabhail air tuinn mòra is gaoth làidir.

Chaidh Ruaraidh Rothach a Bhragar airson faighinn a-mach de dh'fhàg Leòdhas cho tarraingeach.

Air fhoillseachadh