Gearradh leapannan Ospadal nan Eilean

Thuirt àrd-Oifigear Bhòrd Slàinte nan Eilean Siar nach urrainn dha innse aig an ìre seo, co mheud leabaidh a thèid a ghearradh aig Ospadal nan Eilean ann an Steòrnabhagh, 's iad a' toirt sùil às ùr air na seirbheisean a tha iad a' toirt seachad ann.

Tha fiosrachadh air nochdadh gum faodadh còrr math is trian de na leapanan a bhith air an gearradh.

Le tuilleadh seo Aonghas Dòmhnallach.

Air fhoillseachadh