Fir Chlis

Andreas Wolff a' bruidhinn ri Àdhamh Ó Broin a bha an sàs anns an fhiolm Northern Lights.

Air fhoillseachadh