Dàil air tuath-gaoithe ann an Cataibh

Chuirear dàil air plana tuath-gaoithe le còrr is 20 crann an iar-thuath air an Luirg ann an Cataibh.

Bha dùil ri deasbad aig Comataidh Dealbhachaidh a' Chinn a Tuath aig Comhairle na Gàidhealatchd Dimàirt.

Ach chaidh sin a chur dheth son cothrom thoirt do bhuill a dhol chun na làraich.

Tha an aithris seo aig Doneil MacLeòid.

Air fhoillseachadh